Formulář pro uplatnění reklamace

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: milujemezahrady.cz

Společnost: MILUJEME ZAHRADY, s.r.o.

Se sídlem: Říčanská 1799, 251 01 Říčany-Voděrádky

IČ/DIČ: 08359644

E-mailová adresa: obchod@milujemezahrady.cz

Telefonní číslo: 724 665 556

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne _ _ . _ _ . _ _ _ _ jsem ve Vašem obchodě milujemezahrady.cz vytvořil(a) objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (oprava, výměna, popř. jiný způsob…):

  • Datum obdržení zboží:

  • Číslo objednávky:

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

  • Adresa spotřebitele:

  • Email:

  • Telefon:

V …………………………………………., Dne ………………………………………

______________________________________

Podpis spotřebitele

Seznam příloh:

________________________________________________________

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

**********************************

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

****************************************************************************************

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: milujemezahrady.cz

Společnost: MILUJEME ZAHRADY, s.r.o.

Se sídlem: Říčanská 1799, 251 01 Říčany-Voděrádky

IČ/DIČ:08359644

E-mailová adresa: obchod@milujemezahrady.cz

Telefonní číslo: 724 665 556

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Datum objednání:

Datum obdržení:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

Důvod vrácení zboží: ……………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kupní cenu požaduji vrátit : *)

  1. bezhotovostním převodem na účet č.:

  2. v hotovosti na níže uvedené adrese (___________, _________________________)

Adresa pro zaslání formuláře a vráceného zboží:

milujemezahrady.cz

Říčanská 1799

251 01 Říčany-Voděrádky

V ……………………. Dne ………………….

Podpis ……………….

Jméno a příjmení spotřebitele ……………………………….....

*) Zvolený způsob zakroužkujte, popř. doplňte požadovanými údaji (č. účtu atd.)

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle občanského zákoníku právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, jmenovitě především doklad o koupi.

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Příslušná částka zahrnuje cenu zboží a náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Dle ustanovení § 1837 odstavce d, Zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Konkrétně se jedná např. o zboží dodatečně potištěné nebo přímo vyrobené na zakázku - s čísly, jmény či jiným potiskem dle přání zákazníka.