Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu milujemezahrady.cz se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou ČR a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných výrobců a oficialních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

Milujeme Zahrady s.r.o.
Říčanská 1799, Říčany-Voděrádky
IČ: 08359644
Tel.: 724 665 556
e-mail: obchod@milujemezahrady.cz

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrolu objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak, popř. neobsahuje výjimky uvedené v následujícím odstavci.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky, pokud by požadované úpravy (potisk, výšivka apod.) porušovaly autorská práva druhé strany, obsahovaly vulgarity, nebo podněcovaly k rasové či jiné nesnášenlivosti. Prodávající též není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které ji dříve podstatným způsobem porušily.

 

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany nakupujícího

Objednávku lze stornovat e-mailem (obchod@milujemezahrady.cz), případně telefonicky 724 665 556, pokud zboží ještě nebylo expedováno. V případě, že byla zásilka již odeslána, má zákazník možnost zboží vrátit v čtrnáctidenní zákonné lhůtě bez udání důvodu.

V případě nepřevzetí zásilky má provozovatel nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornu objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

Dodání zboží

Zboží skladem obvykle expedujeme ještě v den objednávky (týká se objednávek v pracovních dnech do 13:00), nebo následující pracovní den (víkendy a svátky). Ostatní nabízené zboží (např. zboží na objednávku - dresy s vlastním jménem a číslem atd.) je převážné většině expedováno v rozmezí 7 - 21 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

 

Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných výrobců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu v následujícím odstavci.

 

Reklamační řád

Na veškerý prodávaný sortiment se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců.

1. V případě reklamace zašlete výrobek na kontaktní adresu provozovatele. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile zboží odešlete, uvědomte nás prosím o této skutečnosti na kontaktní email obchod@milujemezahrady.cz. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi a řádně vyplněný reklamační protokol. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

2. Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.

3. Ihned po obdržení zboží zahájíme reklamační řízení.

4. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

5. Reklamace vadného nebo poškozeného zboží bude vyřešena odstraněním závady, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny, a to nejpozději do 30-ti dnů. V případě nedodržení této lhůty má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny v plné výši.

6. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, jmenovitě především doklad o koupi.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Reklamační formulář

Poznámka: v případě zboží malé hodnoty postačí neformální mail s popisem závady a přiložená fotografie.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Zboží nelze vracet v případě, že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba), neboť kupní smlouva se řídí podle obchodního zákoníku.

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující – nepodnikatel-fyzická osoba podle občanského zákoníku právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, jmenovitě především doklad o koupi. Nejpozději do 14-ti dnů bude zákazníkovi převedena příslušná částka, zahrnující cenu zboží a náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Dle ustanovení § 1837 odstavce d, Zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Konkrétně se jedná např. o zboží dodatečně potištěné nebo přímo vyrobené na zakázku - s čísly, jmény či jiným potiskem dle přání zákazníka. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

 

Ochrana osobních dat

Provozovatel si váží důvěry svých zákazníků a zavazuje se, že bude chránit jejich data, která musela být uvedena pro realizaci objednávky. Vámi poskytnuté osobní údaje, pokud jste nám nedali výslovný souhlas k jejich využití např. za účelem propagace či zkvalitňování služeb, používáme pouze za účelem vyřízení objednávky.Tato data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí straně, s výjimkou dopravců, kterým předáváme pouze základní údaje nezbytné pro doručení zboží.

 

Odpovědnost za správnost údajů

Provozovatel upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Provozovatel nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany provozovatele.